เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จัดกิจกรรม “The Forefront of Manufacturing Education for Thailand 4.0” ครั้งแรกกับการเยี่ยมชมสถาบันในรูปแบบ Live Tour ผ่านระบบ Zoom โดยความร่วมมือจาก The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Dr. Fumio Kojima มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยคุณทองพล อุลปาทร กรรมการบริหารบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) และคุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ภาพ Dr. Fumio Kojima จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) และ Mr.Tachibana Nobuyuki, Mitutoyo Thailand Co., Ltd.

 

ภาพ คุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมบริการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

ภายในกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 นำเสนอหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตที่จัดอบรมภายในสถาบันฯ พร้อมการเยี่ยมชม Learning Factory ในรูปแบบ Live Tour  นำโดยคุณเกียรติศักดิ์ เกษเสถียร แนะนำ Learning Factory Smart Production Line และสาธิตกระบวนการทำงานจากผู้ผลิตชั้นนำ อาทิ Lean IoT Plant management and Execution (LIPE concept CAPDO, Motion Analysis/ Loss Template) โดย Dr. Fumio Kojima และ Mr.Watanabe  Yuichi, Toyo Business Engineering Co., Ltd. (Thailand), Mitutoyo Institute of Manufacturing Technology (MIM) โดย Mr.Tachibana Nobuyuki, Mitutoyo Thailand Co., Ltd.  จากนั้นพาชมห้องการเรียนรู้ระบบลีนออโตเมชั่น (Lean Automation System Integrator – LASI) โดย Mr.Hamamoto Shota, Denso Thailand Co., Ltd. และ Factory IoT Operation Room โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ Dr. Fukuda Yoshiro, จากมหาวิทยาลัยโฮเซอิ (Hosei University) และการพูดคุยถามตอบปัญหา โดยผู้บริหารสถาบัน SIMTec ร่วมกับผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลังจบกิจกรรม Dr. Fumio Kojima ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล โดยมีคุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) เป็นผู้รับมอบ

ภาพ ผู้บริหารสถาบันฯ และผู้ผลิตชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

 

ภาพ Dr. Fumio Kojima จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) และ คุณทองพล อุลปาทร กรรมการบริหารบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)

 

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีตัวแทนผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นร่วมเข้าฟังจำนวน 70 คน จัดขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และร่วมผนึกกำลังเพื่อเร่งเสริมสร้างทักษะความรู้ให้แก่บุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) และผู้ผลิต นักวิจัย ด้านอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการสนับสนุนจาก AOTS เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมสายการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศในภูมิภาคต่อไป