เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) โดยมี นายสามารถ แช่มเชื่อม ที่ปรึกษาฝ่ายอำนวยการ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้แทนรับมอบ ซึ่งสถาบัน SIMTEC ได้ร่วมมือให้การสนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบ 28 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 28 อาคารอเนกประสงค์และการประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา