คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาเทคนิคการผลิต สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมคุณภาพสูง” โดยทีมวิทยากรจาก Mitutoyo และเยี่ยมชม Learning Factory ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา