เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดย นายสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายบริหาร นายพีรพงศ์ หิรัญวิริยะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการทรัพยากร นางปาริชาต บัวขาว รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด และ รองศาสตราจารย์ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์  ผู้บริหารประจำสำนักอธิการบดี  พร้อมคณะผู้บริหารของสถาบันฯ  ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) นำโดย นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC นายพรเทพ ปิ่นศรีศิริรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด และ นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และโรงเรียนสาธิตสภาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาบุคลากรการศึกษาและพัฒนาเครือข่ายอาชีวศึกษา เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างทั้งสองสถาบัน ณ อาคาร CP ALL ACADEMY สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ