เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566  สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ ดร.นวลพรรณ บุราณศรี และ ดร.วิจัย บุญญานุสิทธิ์ นำคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้แทนให้การต้อนรับและนำชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของคณะอาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้และความเข้าใจในด้านอุตสาหกรรมการผลิตมากขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)