เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (มรกจ.) เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยระบบดิจิทัล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 โดยมี นายกิตติกรณ์ ศรีประพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC และ นายภาคภูมิ บุญศักดิ์นิมิต หัวหน้างานบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)