เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ คณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากเวียดนาม จำนวน 25 คน ภายใต้โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมการผลิต จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมกับ The Association For Overseas Technical Scholarship (AOTS) 

โดยในช่วงเช้าได้มีการบรรยายหลักสูตร “อุปกรณ์​ความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักรโรงงาน” โดยมี นายพรเทพ ปิ่นศรีศิริรัตน์ ผู้จัดการภาคการศึกษาและฝึกอบรม และคณะวิทยากร จาก บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิกส์ จำกัด ร่วมบรรยาย และในช่วงบ่ายได้นำคณะเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบัน SIMTEC และ นายวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ และพาชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบการผลิตด้านดิจิทัลต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 ณ สถาบัน SIMTEC