เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน แผนกแม่พิมพ์พลาสติก วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line รับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกลต่างๆ  เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่คณะครูและนักเรียนในการเตรียมพร้อมก่อนเข้าอุตสาหกรรมการผลิตยุค Industry 4.0 และร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “การจัดการและประมวลผลข้อมูลการวัดอัตโนมัติ” โดยทีมวิทยากร SIMTEC ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)