เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับ พล.ต.ท.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และคณะผู้บริหารฯ เข้าหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยมี นายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือ นายสามารถ แช่มเชื่อม ที่ปรึกษาฝ่ายอำนวยการ สถาบัน SIMTEC นายสมชาย เปิ้นวงษ์ ผู้จัดการแผนกบริการด้านเทคนิคการวัด บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ นายนุกูล โสภา ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคนิค บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมหารือ พร้อมนำเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรม ศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ Learning Factory; Smart Production Line และรับชมการสาธิตกระบวนการทำงานของเครื่องจักรกล และระบบการผลิตด้านดิจิทัล ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)