สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพ ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ” ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผอ.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และคุณทองพล อุลปาทร ผู้อำนวยการสถาบัน SIMTec ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียน นักศึกษา ซึ่งกำลังจะก้าวไปเป็นแรงงานที่สำคัญของประเทศ