สุมิพลฯ รับมอบป้าย “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน” โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร มอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้กับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ (สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิต ระดับ 1)  โดยใช้ชื่อศูนย์ทดสอบภาษาไทยว่า “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Sumipol Corporation Limited Standard Testing Center”

 

ภาพ ป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร

 

จากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ยื่นขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในกลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหการ (ช่างควบคุมคุณภาพการผลิต ระดับ 1) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในเขตกรุงเทพมหานคร สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ (ช่างควบคุมคุณภาพการผลิต ระดับ 1) และเพิ่งได้รับเมื่อเร็ว ๆ นี้ ปัจจุบันได้มีการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานมาอย่างต่อเนื่อง

 

ภาพ ท่านนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และคณะทำงานพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบความความพร้อมและความเหมาะสม เพื่อพิจารณาในการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร