เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เป็นประธานเปิดงาน วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 และมีพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”  ทั้งนี้ นายธีระพล เปี่ยมสัมฤทธิ์ ผู้จัดการแผนกบริหารระบบคุณภาพ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนฝ่ายบริหารบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พร้อมชมนิทรรศการที่เผยแพร่ข้อมูลภารกิจมาตรฐานฝีมือแรงงานที่จัดแสดงภายในงาน ณ กระทรวงแรงงาน