บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การสนับสนุนการซ่อมบำรุงและสอบเทียบเครื่องมือวัดของ Mitutoyo ที่ใช้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมของเยาวชนตัวแทนประเทศไทย “ทีมโตโยต้า” เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (World Skills) ครั้งที่ 46 สาขาการออกแบบโมเดล

ที่ศูนย์พัฒนาทักษะการผลิตภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา