สุมิพลฯ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ สาขางานวัดละเอียด ในงานประชุมวิชาการ อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 30

 

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ สาขางานวัดละเอียด และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับชาติ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน เมื่อวันพุธที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ภายในงานมีกิจกรรมการประชุมวิชาการของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านต่าง ๆ กว่า 100 สาขา โดยการจัดงานครั้งนี้ ส่งเสริมการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา คณะครู สถานศึกษาต่อไป

 

สุมิพลฯ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ สาขางานวัดละเอียด ในงานประชุมวิชาการ อวท.ระดับชาติ ครั้งที่ 30

 

สำหรับผลการแข่งขันทักษะงานวัดละเอียด ระดับ ปวช. ประเภททีม ได้แก่  1. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 2. วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 3. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ทักษะมาตรวิทยามิติ ระดับ ปวส. ประเภททีม ได้แก่ 1.วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล 2. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 3. วิทยาลัยเทคนิคเลย