เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือ ในการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างควบคุมคุณภาพการผลิตด้านมิติ ระดับ 1 ให้กับนักเรียนชั้น ปวส. 1 สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย กลุ่ม EEC Model Type A ดำเนินการทดสอบโดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ณ อาคาร EEC วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย