เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 คุณทรงภพ ทองเอี่ยม ผู้จัดการแผนกวางแผนการขาย บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้แทนฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกของ TAPMA ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ด้วยแนวทางการเพิ่มผลผลิต Phase-1 ครั้งที่ 2 จัดโดยฝ่ายพัฒนา SMEs สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 30 คน ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ นายกสมาคม TAPMA ร่วมงาน โดยมี คุณศิรพรรณ อ่อนอรรถ อุปนายกฝ่ายพัฒนา SMEs เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก คุณโชคชัย ฟองทอง รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด ในหัวข้อ “การบริหารจัดการหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต” และการเสวนาในหัวข้อ “มุมมองการจัดซื้อชิ้นส่วนยานยนต์จาก Buyer” โดย คุณสงกรานต์ ศิริเจริญวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท โตโยต้า ได้ฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด Mrs. Yeap Hin Rhu, CFO บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณสุพจน์ สุขพิศาล รองเลขาธิการสมาคม TAPMA เป็นผู้ดำเนินารายการ ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี และในช่วงบ่ายทางคณะผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปเยี่ยมชม บริษัท สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำกัด เป็นลำดับปิดท้าย