เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 คุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับทีมชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 สาขามาตรวิทยามิติ จากวิทยาลัยเทคนิคตระกาลพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประสานงานจัดการแข่งขันจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีมาตรวิทยา ของบริษัท มิตูโตโย (เอเซีย แปซิฟิก) ประเทศสิงค์โปร ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2566