เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 (Worldskills Competition 2022 Special Edition) สาขาการออกแบบโมเดล (Prototype Modelling) ภายใต้การสนับสนุนของ Toyota Daihatsu Engineering and Manufacturing Co., Ltd. โดยความร่วมมือกับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด พิธีมอบจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร โดยนายพงศ์พันธุ์ ชัยกุล ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ