ฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเเละอะไหล่ยานยนต์ (APIC) สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทยและ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จัดอบรม  เปิดสมอง มองนอกกรอบ ด้วยหลักสูตร “Mind Map” โดยวิทยากร คุณวิบูลย์ ภัทรกิจจานนท์ กรรมการบริหารฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อูซูอิ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรช (ไทยแลนด์) จํากัด เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ อ่อนนุช โดยคุณจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานกรรมการ บริษัท เครือสุมิพล จำกัด กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม โดย คุณพินัย ศิรินคร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ อุปนายกฝ่ายพัฒนาบุคลากร สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยกล่าวเปิดงาน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นระดับผู้บริหารเเละหัวหน้างานได้ปรับปรุงวิธีคิดอย่างสร้างสรรค์ รวดเร็วด้วยเทคนิค “Mind Map” และพื้นฐานวิธีคิด Frameworks ได้อย่างเหมาะสมตามความถนัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน 40 คน