ผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนา “ยกระดับทักษะองค์กรและบุคลากรให้ก้าวทันกับโลกดิจิทัล” กับคณะผู้แทนจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ SIMTEC ในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลคลากรด้านดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยการประชุมดังกล่าว มีขึ้น ณ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่ ถนนอ่อนนุช กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 นี้