สถาบัน SIMTEC ต้อนรับ คณะผู้บริหารสมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDED) ร่วมหารือความร่วมมือด้านกิจกรรมพร้อมเข้าเยี่ยมชม LEARNING FACTORY

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอัฐพล ไชยอนันต์ นายกสมาคม และคณะผู้บริหาร สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย (TDeD) ร่วมหารือกับผู้แทนฝ่ายความร่วมมือ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ด้านกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต พร้อมเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดฝึกอบรม และ Learning Factory ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย