บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชื่อย่อ “SHT” ผู้ผลิต Carbide Cutting Tools ชั้นนำ ร่วมกับ บริษัท สุมิพล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย จัดการฝึกอบรมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ Cutting Tools และทดสอบการตัดในกระบวนการผลิต ณ  “ศูนย์บริการเทคนิค” (Technical Center) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ครอบคลุมเนื้อหาสาระในกระบวนการผลิตที่หลากหลาย ปกติจะจัดการฝึกอบรมขึ้นเดือนละ 2 ครั้งให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช่จ่ายใด ๆ พร้อมชมสายงานการผลิต Carbide & Super Hard Materials Cutting Tools ของ SHT อันทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้   เมื่อวันพุธที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “Fundamentals of the Cutting Tool Technique” มีลูกค้าเข้ารับการอบรมจากหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรม ผู้สนใจสามารถดูรายระเอียดในปฏิทินกำหนดการฝึกอบรมต่าง ๆ ของบริษัทฯได้ที่ sumipol.magnetocloud.com หรือติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาธุรกิจ โทร. 0-2762-3000 ต่อ 1343