คุณอัตถากรณ์ สิงห์น้อย Senior General Manager of Production พร้อมคณะรวม 8 ท่าน ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม Learning Factory ที่สถาบัน SIMTec

        เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมาคุณอัตถากรณ์ สิงห์น้อย  Senior General Manager of Production พร้อมคณะรวม 8 ท่าน ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม Learning Factory ที่สถาบัน SIMTec และได้กล่าวขอบคุณที่สถาบันฯได้ให้การสนับสนุนความรู้ด้าน Automation & IoT ต่าง ๆ กับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ตามที่ส่งพนักงานงานและหัวหน้างานมาอบรมมาแล้วจำนวนหลายรุ่น พร้อมร่วมหารือถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต