เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา  อาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 50 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Diital  Manufacturing และระบบอัตโนมัติ (Automation System) สำหรับการบริหารระบบและกระบวนการการผลิตที่ทันสมัย รองรับ Digital Transformation และ Industry 4.0 ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)