บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด (จากการควบรวม 3 กิจการ คือ โคโย แมนูแฟคเจอริ่ง, โคโย สเตียริ่ง และ เจเทคโตะ ไทยแลนด์) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับผู้จัดจำหน่าย (Supplier) ในสาขาต่าง ๆ โดยการคัดเลือกจากซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวให้ได้รับรางวัล Certificate of Achievement ในปี 2020 ที่ผ่านมา บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิตและเครื่องมือวัดความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ได้รับโล่รางวัลสำคัญ “The Cost Improvement Activity Year 2020” เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นับเป็นเกียรติแก่บริษัทฯซึ่งขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบคุณเป็นอย่างสูง

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิตตลอดจนให้บริการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อย่างครบวงจร ขอให้ความมั่นใจต่อลูกค้าผู้มีอุปการะคุณว่า นอกจากการให้บริการที่พร้อมสรรพโดยยึดหลัก QCDS (Quality, Cost, Delivery and Service) อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว กิจกรรมที่สำคัญที่บริษัทฯดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี คือ การให้บริการทางเทคนิคเพื่อการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง ให้ประสิทธิผลสูงสุดและลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มขีดการแข่งขันซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ โปรดติดต่อสอบถามและขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดูแลบริษัทท่าน รวมถึงแผนกวิศวกรรมบริการได้ตลอดเวลา โทรศัพท์ 0-2762-3000 อีเมล [email protected] เว็บไซต์ www.sumipol.com เฟชบุ๊ก @SumipolCorporation