เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC) ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและวิธีการรายงานข้อมูลผ่านระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Single Form)” จัดโดย สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง  เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานข้อมูลผ่านระบบ i-Single Form ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมรวม 70 คน โดยมี นายสามารถ แช่มเชื่อม ที่ปรึกษาฝ่ายอำนวยการ สถาบัน SIMTEC เป็นผู้เเทนให้การต้อนรับ ณ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTEC)