SIMTEC เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคตราด เข้าเยี่ยมชมสถาบันฯ

 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์และนักศึกษา ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคตราด จำนวน 49 คน  เข้าศึกษาดูงานสถาบัน SIMTec และเยี่ยมชม “Learning Factory” โดยมีทีมผู้บริหารของสถาบัน SIMTec และทีมวิศวกรรมบริการบริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การต้อนรับ  พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิต  DMG MORI และ MITUTOYO ได้ร่วมนำเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างเยี่ยมชม เพื่อเสริมสร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาเตรียมพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมในยุค Industry 4.0