รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ EEC และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชม SIMTEC

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ EEC และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมศูนย์เทคนิคแห่งการเรียนรู้ “Learning Factory” ที่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec)  พร้อมร่วมหารือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้

ในการเยี่ยมชมได้มีการแนะนำSmart Production Line และสาธิตกระบวนการทำงานต่าง ๆ นำชมห้องการเรียนรู้ระบบลีนออโตเมชั่น (Lean Automation System Integrator – LASI) โดย คุณชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) และห้องการเรียนรู้มาตรวิทยาเพื่อการผลิต “Mitutoyo Institute of Manufacturing Technology” โดยคุณวิรัตน์ อึ้งประเสริฐภากร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท มิตูโตโย (ประเทศไทย) จำกัด