สถาบัน SIMTec เปิดบ้านต้อนรับ EEC Automation Park เข้าเยี่ยมชม Learning Factory

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) ได้เปิดบ้านต้อนรับ  ดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ (EEC Automation Park) พร้อมคณะทำงาน จำนวน 14 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  Learning Factory และเทคโนโลยีด้าน Automation & IoT ภายในสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) โดยได้มีการร่วมหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติในเขตพื้นที่ EEC เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา