Mitutoyo

Quick Vision Active Series – ระบบการวัดด้วยภาพแบบ CNC

ง่ายต่อการใช้งาน ประหยัดพื้นที่ พร้อมฟังก์ชั่นการทำงานขั้นสูง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย

  • ประสิทธิภาพสูง
  • ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
  • แพลตฟอร์มขั้นสูงที่ใช้งานง่าย

ช่วยควบคุมความไม่สม่ำเสมอของข้อมูลที่ได้จากการวัด

Automatic edge detection (การตรวจจับขอบแบบอัตโนมัติ) ด้วยฟังก์ชัน “Automatic edge detection” ที่จะทำให้การวัดซ้ำมีความแม่นยำสูง ลดความผิดพลาดจากทักษะการวัดท่ีแตกต่าง ของผู้ปฏิบัติงาน

Image auto focus (การโฟกัสภาพแบบอัตโนมัติ)

การต้ังค่าฟังก์ชัน “Image auto focus” ที่เหมาะสม จะทำให้ สามารถวัดความชัดลึกได้อย่างรวดเร็วและมีผลลัพธ์ท่ีเชื่อถือได้

 

การวัดชิ้นงานจำนวนมากแบบต่อเนื่อง Step & repeat

ฟังกชั่น “Step & repeat” ช่วยให้สามารถทำการวัดช้ินงานได้จำนวนมากบนจิ๊กกำหนดตำแหน่งจากการ Run Part Program ครั้งเดียว

สามารถเริ่มการวัดแบบอัตโนมัติได้ทันทีด้วยการกำหนดตำแหน่งแบบคร่าวๆ Pattern search

ฟังก์ชั่น “Pattern search” สามารถตรวจจับรูปทรงได้โดยอัตโนมัติตามรูปทรงของชิ้นงานที่บันทึกไว้ในระบบ

Manual tool

การประยุกต์ใช้การวัดแบบ “Manual tool” เข้ากับการวัดแบบ อัตโนมัติ ทำให้สามารถทำการวัดได้ด้วยการกำหนดตำแหน่งแบบชั่วคราว จึงสามารถเริ่มต้นการวัดอัตโนมัติบนแท่นวางชิ้นงานจากตำแหน่งใดก็ได้โดยไม่ต้องใช้จิ๊กกำหนดตำแหน่ง ทำให้สามารถลดต้นทุนและชั่วโมงการทำงานลงได้

 

ความสามารถในการวัดชิ้นงานรูปทรงสามมิติ ได้อย่างต่อเนื่อง

รุ่นมีหัวโพรบแบบสัมผัส

สำหรับระบบการวัดด้วยวิชั่น การวัดผิวด้านข้างของวัตถุรูปทรงสามมิติ หรือการวัดความสูงของแม่พิมพ์โลหะ/เรซิ่น สามารถทำได้ด้วยการใช้หัววัด (โพรบ) แบบสัมผัส

Model QV ACTIVE 202 TOUCH PROBE
QVT1-L202Z1L-D
QV ACTIVE 404
TOUCHPROBE QVT1-L404Z1L-D
Order No 364-109Z 364-110Z
Measuring Range X-Axis 0-9.84in 0-250mm -15.75in -400mm
Measuring Range Y-Axis 0-7.87in 0-200mm -15.75in -400mm
Measuring Range Z-Axis 0-5.91in 0-150mm -7.78in -200mm
Resolution 0.1 µm 0.1 µm
Measuring accuracy E1(X,Y) = (2+3L/1000)
E1(Z) = (3+5L/1000)
E2(X,Y) = (2.5+4L/1000)
E1(X,Y) = (2+3L/1000)
E1(Z) = (3+5L/1000)
E2(X,Y) = (2.5+4L/1000)
Max stage loading 22lbs 10kg
Mass 265lbs 120kg 44lbs 20kg
Illuminations (White LED)
Contour / Coaxial / 4-quadrant ring light
(White LED)
Contour / Coaxial / 4-quadrant ring light
Magnification change system Zoom optical system with 8 positions
(Standard 1.5X magnification lens)
Zoom optical system with 8 positions
(Standard 1.5X magnification lens)
Sensor type High-resolution CMOS color camera High-resolution CMOS color camera
Optional objective lenrs 1X and 2X magnification 1X and 2X magnification
Factory option Series 364 (TP) Touch-Probe option Series 364 (TP) Touch-Probe option