แม่พิมพ์

อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ (Molds and Dies) เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนสำหรับหลายอุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ เนื่องจากจำเป็นต้องอาศัยแม่พิมพ์ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพและขนาดตามที่มาตรฐานกำหนด สุมิพลมีสินค้าและบริการที่ตอบสนองความแม่นยำในการผลิตแม่พิมพ์อย่างครบวงจร

WHAT WE DO

Selection

ด้วยการคัดสรรเฉพาะเทคโนโลยีจากแบรนด์ชั้นนำ ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้า หลากหลายครอบคลุมทุกการใช้งานในที่เดียว

Solutions

ตอบโจทย์การเพิ่มผลิตภาพของลูกค้า ด้วยการให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาในตอนต้นจนถึงบริการหลังการขาย

Specialist

ทีมงานที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้วยความเป็นมืออาชีพ ตามระบบคุณภาพมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความเข้าใจ

SERVICE

Machining Solutions
บริการให้คำปรึกษาด้านเครื่องจักรอัตโนมัติ ตั้งแต่การติดตั้งวางระบบไปจนถึงการใช้งานจริง รวมถึงการเลือกเครื่องจักรให้เหมาะสมกับโรงงานของคุณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคและการเลือกเครื่องมือ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ไม่เพียงการใช้งานจริง แต่รวมไปถึงเวลา ต้นทุน และการผลิตโดยรวมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการผลิต
Machining Solutions
วินิจฉัยการผลิตโดยรวมโดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญ ลดเวลาการทำงานและต้นทุนของคุณ
Measuring Solutions
บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิค การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับการวัดงานแต่ละประเภท สาธิตและแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้องตลอดจนการบำรุงรักษา เพื่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
Automation Solutions
ออกแบบระบบโรงงาน ประสานงานระบบและบุคลากรให้เข้ากันด้วยโปรแกรมและบุคลากรคุณภาพ มีการทดสอบจริงก่อนติดตั้ง เพื่อให้โรงงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตั้งแต่การจัดการสต๊อก ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพ

SOLUTIONS

Machining Solutions

ให้คำปรึกษาเลือกเครื่องจักรกลและเครื่องมือตัดให้เหมาะสม ด้วยการวิเคราะห์เรื่องเวลาและต้นทุน เพื่อวางแผนกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายประสิทธิภาพและต้นทุน

Measuring Solutions

ให้คำปรึกษาเลือกเครื่องมือวัดละเอียดที่เหมาะสม สาธิตและแนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเพื่อผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำสูงสุด

Factory Automation Solutions

ออกแบบระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมกับโจทย์และงบประมาณของลูกค้า เชื่อมต่อข้อมูลสายการผลิตและแสดงสถานะและประสิทธิภาพด้วยระบบ IoT เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

เราพร้อมยินดีให้บริการ

error: Content is protected !!