บทสัมภาษณ์ Mr. Matsubayashi Ikuo กรรมการผู้จัดการของ SETA

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในสภาวะถดถอยมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การลงทุนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในลักษณะชะลอตัวรวมถึงการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์ก็เกิดผลกระทบในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทยยังถือเป็นศูนย์กลางของการผลิตรถยนต์ในภูมิภาคนี้ แนวโน้มในระยะปานกลางและระยะยาวก็น่าจะมีการปรับตัวดีขึ้น บริษัท Sumitomo Electric Hardmetal Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่นจึงได้จัดตั้งบริษัทใหม่ล่าสุด ในเดือนมกราคม ปี 2558 ภายใต้ชื่อ Sumitomo Electric Hardmetal (Thailand) Co., Ltd. โดยใช้ชื่อย่อว่า SETA โดยแยกฝ่ายบริการการขายออกจากบริษัทเดิมที่เป็นโรงงานผลิตคือ SHT มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร และยังได้เปิดสำนักงานสาขาที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครด้วย โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนกิจกรรมด้านการขายและบริการร่วมกับผู้แทนจำหน่ายให้มีความรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และยังได้ขยายปรับปรุงศูนย์บริการเทคนิคที่ตั้งอยู่ ณ โรงงานผลิตในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ซึ่งทันสมัยที่สุดในอาเซียน พร้อมการปรับชื่อเป็น Thai Tool Engineering Center (Ti-TEC)เมื่อเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า ประยุกต์การบริการให้ยืดหยุ่นและทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

 

 

ขยายศูนย์บริการเทคนิค เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ศูนย์บริการ Ti-TEC ได้ตั้งขึ้นมาเป็นเวลานานถึง 10 ปีแล้วเพื่อการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตรงความต้องการใหม่ๆของลูกค้า เราจึงได้ลงทุนเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น เช่น CNC Lath (Y-Axis Control) ของ Mori Seiki และ Machining Center รุ่นล่าสุดของ Mazak แสดงศักยภาพในด้านเทคนิคในการใช้เครื่องมือกลุ่ม CBN และงาน Milling ตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์บริการเทคนิคในปี 2549 เราได้ให้บริการฝึกอบรมให้เก่ลูกค้าในแวดวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมีผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ มากกว่า 4,500 คน ได้รับความชื่นชมจากลูกค้าว่าสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงพัฒนางานและแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ในการฝึกอบรมที่ผ่านมาเราเน้นหนักการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานความรู้และการใช้งานเครื่องมือตัดแต่งขึ้นรูปโลหะประเภทต่างๆ เช่น มีดเล็บ (Inserts) ดอกสว่าน (Drills) Cutting Tools ที่ทำจากวัสดุแข็งเป็นพิเศษ คือ CBN และ Diamond ในปี 2559 เป็นต้นไปจะมีการปรับหลักสูตรการอบรมใหม่ๆ ให้มีความเข้มข้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ Cutting Tools ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยจะเดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบ ในการสนับสนุนด้านเทคนิคที่กล่าวข้างต้น ทางเรายังมีรูปแบบการให้บริการด้านการ Test Cut ชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า การแสดงให้เห็นจริงหรือ Demonstration รวมถึงกระบวนการวินิจฉัยปัญหาในสายงานการผลิตของลูกค้าที่เรียกว่า Line-Shindan เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า นำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของงานได้อย่างแท้จริง Ti-TE จึงขอนำเสนอว่าจากนี้ไปจะให้บริการใหม่ๆ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อ ASEAN

จากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศูนย์บริการเทคนิค Ti-TEC จะทำหน้าที่ให้บริการในประเทศไทยเป็นหลัก และวางแผน ที่จะให้บริการเเก่ประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต เช่น เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอื่นๆ โดยเน้นการฝึกอบรมทางเทคนิค และให้คำปรึกษาแก้ปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า นอกจากนี้ Sumitomo ยังมีศูนย์บริการเทคนิคที่ได้จัดตั้งขึ้น ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย ที่มุ่งเน้นให้บริการภายในประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก

 

 

การเป็นพันธมิตรกับสุมิพล

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างเรากับ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย อาจเปรียบเสมือนรถกับล้อที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันจะขาดอย่างหนึ่งอย่างใดมิได้ เพราะถ้ารถไม่มีล้อก็คงไม่สามารถวิ่งไปไหนได้เลย ทั้งสององค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายที่จะร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น มุ่งให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า การขยาย Ti-TEC จึงเป็นการเสริมบทบาทของสุมิพลให้สามารถเบิกทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี และแน่นอนก็คือ สิ่งที่เรามุ่งหวังที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้านั่นเอง

Sumipol-machining-tools