Big Daishowa Seiki

MW BORING HEAD – หัวคว้านหยาบขนาดเล็กแบบปรับขนาดได้

หัวคว้านหยาบขนาดเล็กแบบปรับขนาดได้ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วย 2 เม็ดมีด ออกแบบมาในด้ามขนาด ø20  ใช้กับอุปกรณ์จับยึดที่มีการใช้งานทั่วไป มาพร้อมกับแท่นรองยึดที่มั่นคงแข็งแรงเป็นร่องตัว V  

MW BORING HEAD

ร่อง V หยักแบบฟันเลื่อยที่มีประสิทธิภาพสูง ทำเป็นร่อง V หยักแบบฟันเลื่อยเพื่อการยึดเกาะของ Cartridges ทั้งสองข้างเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา

ปรับเปลี่ยนการฉีดน้ำหล่อเย็นได้ สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งของสกรูเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการฉีดน้ำหล่อเย็นระหว่าง “งานที่เป็นรูตัน” และ “งานที่เป็นรูทะลุ”

ด้ามจับคาร์ไบด์เพิ่มประสิทธิภาพการคว้านรูลึก (สำหรับรูทะลุ)