Big Daishowa Seiki

Automatic Touch Sensor – หัวโพรบตรวจจับตำแหน่งอ้างอิง

ตรวจจับตำแหน่งอ้างอิงแบบอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการตั้งค่าเครื่องมือ ด้วยหัวโพรบที่มีความแม่นยำสูง ตอบสนองความต้องการของการวัดที่หลากหลาย

รหัสสินค้า: Automatic Measurement Touch Sensor Series หมวดหมู่: ,

Touch Sensor series ที่ใช้หัวโพรบความแม่นยำสูง

  • ด้วยหัวโพรบที่มีความสามารถในการทำซ้ำได้ ±0.5μm (2σ)
  • มีระบบส่งสัญญาณที่หลากหลาย
  • โครงสร้างแบบกันน้ำ ใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อม
  • วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความเร็วสูงพร้อมฟังก์ชัน high speed skip
AUTOMATIC MEASUREMENT TOUCH SENSOR SERIES

 

NEW ZERO SENSORการทำซ้ำที่โดดเด่น!
หัวโพรบสัมผัสความแม่นยำสูง
NEW ZERO SENSOR
FMT5000ระบบส่งสัญญาณวิทยุ FM หัวโพรบสัมผัสสามมิติ
FMT5000
OPT3000ระบบส่งสัญญาณอินฟราเรด
หัวโพรบสัมผัสสามมิติ
OPT3000
OPT2500

ระบบส่งสัญญาณอินฟราเรด
หัวโพรบสัมผัสขนาดเล็ก
OPT2500

LC TOUCH SENSORหัวโพรบสัมผัสความไวสูงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและตรวจจับข้อผิดพลาดและความสูญเสีย
LC TOUCH SENSOR
TOOL SETTERเครื่องตรวจจับความยาวเครื่องมือแบบอัตโนมัติ
TOOL SETTER