Big Daishowa Seiki

Big Capto Spindle Cleaner – อุปกรณ์ทำความสะอาดสปินเดิล

อุปกรณ์ทำความสะอาด Spindle Taper ของเครื่องจักรและผิวหน้าแปลน (Flange) พร้อมกันได้อย่างง่ายดาย เพื่อรักษาความแม่นยำและยืดอายุการใช้งาน

SPINDLE CLEANERS

อุปกรณ์ทำความสะอาด Spindle Taper เพื่อรักษาความแม่นยำและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร เครื่องมือตัด และตัวจับยึดเครื่องมือ

  • โครงสร้างแข็งแร็ง มีความทนทานสูงต่อน้ำมันและไขมัน
  • แกนพลาสติกขึ้นรูปเป็นร่องที่มีแถบสำหรับทำความสะอาด ทำให้มั่นใจได้ถึงขนาดที่ถูกต้องและประสิทธิภาพการทำความสะอาด
  • ระหว่างถูอุปกรณ์ แถบสำหรับทำความสะอาดจะยึดเกาะกับแกนเทเปอร์
  • แถบสำหรับทำความสะอาดอยู่ในตำแหน่งที่เว้นระยะอย่างดี เพื่อกำจัดสิ่งตกค้าง