Big Daishowa Seiki

Contact Grip – หัวจับเครื่องมือตัดแบบถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้

หัวจับเครื่องมือแบบแบบถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนได้หลายรูปแบบ  มีหน้าสัมผัสสองด้านระหว่างหน้าสัมผัสของเทเปอร์และหน้าแปลน

  • แม้จะเป็นระบบเกลียวขันล็อก แต่ให้ประสิทธิภาพในการกัดใกล้เคียงกับรุ่นโครงสร้างชิ้นเดียว!
  • ระบบหน้าสัมผัสสองด้านอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทำให้เกิดหน้าสัมผัสอย่างต่อเนื่องที่แนบสนิทแข็งแรงระหว่างหน้าสัมผัสของเทเปอร์และหน้าแปลน
เทเปอร์และปลายหัวเชื่อมต่อกันแนบสนิทแข็งแรง

 

หน้าสัมผัสสองด้านพร้อมพื้นที่ผิวยึดเกาะที่กว้างและเกลียวละเอียด ทำให้ได้แรงยึดเกาะที่สูงในทุกทิศทาง

 

รุ่นเกลียวขันของผู้ผลิตอื่นๆ

 

เลือกใช้หัวได้หลายชนิดด้วยโฮลเดอร์เพียง 1 ตัว

 

พิสูจน์ให้เห็นถึงความแตกต่างของประสิทธิภาพการกัดด้วย CONTACT GRIP

 

 

ความแข็งแรงของข้อต่อและความคมของเม็ดมีดมีผลกระทบโดยตรงต่อเครื่องมือตัดที่เป็นระบบเปลี่ยนหัวได้เพื่อให้งานกัดมีคุณภาพที่สม่ำเสมอ มีความจำเป็นต้องได้ปัจจัยทั้งสองดังกล่าวพร้อมกัน