OMRON

Contact Sensors เซ็นเซอร์แบบสัมผัส

Contact Sensors เซ็นเซอร์สัมผัส ตรวจจับ และบันทึกการสัมผัสทางกายภาพของอุปกรณ์ และ Liquid Leakage Sensors ตรวจจับการรั่วไหลของของเหลว

Liquid Leakage Sensor Amplifiers for Long-distance Wiring
K7L-U[] / UD[][]
เซ็นเซอร์ แอมพลิฟายเออร์ ตรวจจับการรั่วไหลของของเหลว ขนาดเล็กพิเศษ ช่วยให้สามารถตรวจสอบการรั่วไหลของของเหลวได้ไกลที่สุดในอุตสาหกรรม รุ่น K7L-UB และ K7L-UDB คือผลิตภัณฑ์ Value Design ของเรา ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแผงควบคุมของคุณ

Liquid Leakage Sensor Amplifier/Liquid Leakage Sensor Amplifier with Disconnection Detection Function
K7L-AT50[] / AT50D[][]
ตรวจจับของเหลวได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่น้ำไปจนถึงสารเคมีเหลวที่มีการนำไฟฟ้าต่ำ มีสี่ช่วงการตรวจจับ รุ่น K7L-AT50B และ K7L-AT50DB คือผลิตภัณฑ์ Value Design ของเราซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับแผงควบคุมของคุณ

Sensing Band/Liquid Leakage Point Sensor
F03-16PE / 16PT / 15 / 16PS
เซ็นเซอร์ตรวจจับจุดรั่วไหลตัวใหม่ ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน K7L Series เคลือบฟลูออโรพลาสติก (Fluoroplastic) อิเล็กโทรดด้านล่างทำให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อสารเคมี

Liquid Leakage Sensing Band
F03-16SF / 16SFC
มีความยืดหยุ่นมากและความสามารถในการทำงานที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับ รุ่น F03-16PE