Mitutoyo

Depth Micrometer Series 329 – ไมโครมิเตอร์วัดความลึก

แบบเปลี่ยนแท่งวัดได้ สำหรับการวัดระยะห่างในช่วงที่หลากหลายได้ มีแกนต่อแบบเปลี่ยนได้ ø4 มม. ช่วยให้คุณสามารถวัดได้หลากหลาย Ratchet Stop ที่ให้แรงคงที่ในการวัด และล็อคก้านวัดได้

รายละเอียด

 • การตั้งค่าจุดเริ่มต้น (ระบบการวัด ABS) รีเซ็ตจุดเริ่มต้นโหมด ABS ที่ตำแหน่งแกนวัดในช่วงการวัดไปยังค่าต่ำสุดของช่วงการวัดและสลับไปยังโหมด ABS
 • การตั้งค่าศูนย์ (ระบบการวัด INC) การกดปุ่ม ZERO/ABS อย่างสั้นที่สุดจะตั้งค่าการแสดงผลเป็นศูนย์ที่ตำแหน่งแกนวัดในขณะปัจจุบันและสลับไปยังโหมดการวัดแบบเพิ่มเติม (INC) การกดค้างไว้นานกว่าจะรีเซ็ตไปยังโหมดการวัด ABS
 • การกดปุ่ม HOLD จะทำให้ค่าปัจจุบันที่แสดงบนหน้าจอถูกหยุดไว้ชั่วคราว ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในการวัดในสถานการณ์ที่ที่มองหน้าจอไม่เห็นชัด โดยที่เครื่องมือต้องถูกย้ายออกจากชิ้นงานก่อนแล้วค่อยบันทึกได้
 • มีพอร์ตเอาต์พุตสําหรับถ่ายโอนข้อมูลการวัดไปยังระบบควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC)
 • เปิด/ปิดอัตโนมัติ: การอ่านค่าบน LCD จะหายไปหลังจากเครื่องมือนี้ไม่ได้ใช้งานประมาณ 20 นาที แต่โหมดการอ่านและการวัดจะยังคงอยู่ การหมุนแกนวัดทําให้การอ่านปรากฏขึ้นอีกครั้ง
 • แจ้งเตือนข้อผิดพลาด ในกรณีที่เกิดการวัดเกินขนาดบนหน้าจอ LCD หรือข้อผิดพลาดในการคำนวณ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเหล่านี้ ข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดจะปรากฏบนหน้าจอ LCD และฟังก์ชันการวัดจะหยุดทำงาน ซึ่งช่วยป้องกันไมโครเมตรไม่ให้แสดงค่าการวัดที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ เมื่อแบตเตอรี่มีแรงดันต่ำลงไปสู่ระดับที่กำหนด จะมีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่แรงดันต่ำปรากฏออกมาก่อนที่จะไม่สามารถใช้ไมโครมิเตอร์ได้
 • สามารถล็อคฟังก์ชัน PRESET (การตั้งค่าจุดเริ่มต้น) และฟังก์ชัน ZERO (zero-setting) เพื่อป้องกันไม่ให้จุดเหล่านี้ถูกรีเซ็ตโดยไม่ตั้งใจ
 • แบตเตอรี่*: SR44 (1 pc.) 938882 สำหรับการตรวจสอบการทำงานเริ่มต้น (อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน)
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่*: ประมาณ 2.4 ปีภายใต้การใช้งานปกติ
 • ระบบดิจิเมติก
 • ระบบประมวลผล : อิเล็กโทรแม็กเนตริกส์ อินดักส์ชั่น
 • อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน: 301336 ประแจคีย์, 04GAA274 ประแจ, 202863 ประแจหกเหลื่ยม