Mitutoyo

DP-1VA LOGGER – เครื่องบันทึกข้อมูลการวัด แบบพกพา

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการวัด แบบดิจิทัล ขนาดเล็กพกพาสะดวก มาพร้อมเครื่องพิมพ์ สามารถเชื่อมต่อสาย USB เพื่อบันทึกข้อมูลการวัดแบบ Real-time

อุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลการวัด แบบดิจิทัล (Digimatic data-logging processor) 

สามารถใช้ข้อมูลการวัดแบบเรียลไทม์โดยตรงจากเครื่องมือวัดผลลัพธ์ดิจิทัล DP-1VA LOGGER ประสิทธิภาพสูง
ทำการคำนวณทางสถิติที่ซับซ้อนเช่นที่จำเป็นสำหรับแผนภูมิควบคุม Xbar-R ฮิสโตแกรมและแผนภูมิ D-charts

สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากถึง 1,000 ชิ้นในหน่วยความจำ และถ่ายโอนข้อมูลที่จัดเก็บเป็นชุด ไปยังรูปแบบใบรับรองผลการวิเคราะห์ Excel ฯลฯ
โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

DP-1VA LOGGER เป็นผลมาจากการแสวงหาความสามารถในการพกพาที่ยอดเยี่ยม ความยืดหยุ่นในระบบจ่ายไฟ 2 ทาง
และให้ศักยภาพที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในฟังก์ชันการควบคุมคุณภาพ

  • การป้อนข้อมูลไปยังแผ่นตรวจสอบ (Inspection sheet) ที่สร้างขึ้นเอง โดย Mitutoyo ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันเฉพาะ หรือ Excel
  • การควบรวม USB-ITPAK V2.1 และ MeasurLink ช่วยให้สามารถลงทะเบียนขั้นตอนการป้อนข้อมูล Excel โดยอัตโนมัติ
    และแสดงผลการประมวลผลทางสถิติเช่นแผนภูมิควบคุมแบบเรียลไทม์
  • มาพร้อมฟังก์ชันเครื่องบันทึกข้อมูลที่สามารถจัดเก็บข้อมูลการวัดได้ถึง 1,000 ชิ้น

 

Digimatic Mini-Processor DP-1VA LOGGER

 

 

 

Digimatic Mini-Processor DP-1VA LOGGER