OMRON

Displacement Sensors / Measurement Sensors เซ็นเซอร์วัดระยะ

เซ็นเซอร์วัดขนาดและระยะการเคลื่อนที่ ใช้เพื่อวัดระยะทางและความสูง มีให้เลือกหลายรุ่น เช่น Laser Sensors, LED Sensors, Ultrasonic Sensors, Contact Sensors, Eddy Current Sensors และอื่น ๆ

High Precision Measurement Sensor เซนเซอร์วัดระยะ ความแม่นยำสูง

ความละเอียดในการวัดระดับนาโนเลเวล confocal sensors แสงสีขาว ขนาดเล็กพิเศษและเลเซอร์เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะไกล

 

Displacement Sensors for Differentiation

เซ็นเซอร์อัจฉริยะออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประสิทธิภาพการตรวจจับขั้นสูงได้อย่างง่ายดาย แม้จะใช้เลเซอร์ระยะใกล้สัมผัสและวิธีการตรวจจับอื่น ๆ การดำเนินการก็เหมือนกัน

 

Profile Measuring Sensors

เซ็นเซอร์ที่ใช้ลำแสงเลเซอร์แบบกว้าง สำหรับการตรวจจับลำดับชั้นของพื้นที่หน้าตัด ความเอียง และรูปร่างอื่น ๆ แบบ 2 มิติ

 

Measurement Sensors เซนเซอร์วัดระยะ

เซ็นเซอร์ที่ตรวจจับวัตถุและวัดความกว้าง ความหนา และขนาดอื่น ๆ รุ่นต่างๆสามารถใช้ได้กับ CCD หรือวิธีการสแกนด้วยเลเซอร์เพื่อตอบสนองการใช้งานและความต้องการความแม่นยำที่แตกต่างกัน

 

Other Displacement Sensors

Displacement Sensors ที่วัดระยะทางและความสูง มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ได้แก่ Laser Sensors, LED Sensors, Ultrasonic Sensors, Contact Sensors, Eddy Current Sensors, และอื่นๆ