Big Daishowa Seiki

Dyna Test – Test Bar ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องจักร

  • สำหรับตรวจสอบและบำรุงรักษาสปินเดิลเครื่องจักร
  • เครื่องมือบำรุงรักษาเครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับใช้เป็นเครื่องวัดความเที่ยงตรงสูง
  • สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบและแผนผังการตรวจสอบย้อนกลับได้ตามการร้องขอ (มีค่าบริการ)

 

แบบ Static

แท่งทดสอบที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและความเที่ยงตรงในระดับสูงการตรวจสอบค่า runout เป็นระยะจะช่วยแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้

แท่งทดสอบความเที่ยงตรงสูงได้รับการพัฒนาโดยเทคโนโลยีการกลึงความเที่ยงตรงสูงของ BIG

การประเมินความเที่ยงตรงเป็นระยะๆ ช่วยลดปริมาณงานเสีย

มีให้เลือกหลากหลายรองรับมาตรฐานอินเตอร์เฟสแต่ละแบบ

 

 

 

แบบ Dynamic

ประเมินค่าความเที่ยงตรงของค่าหนีศูนย์แบบไดนามิกของสปินเดิลของเครื่องจักร ด้วยการวัดค่าหนีศูนย์ขณะการหมุนที่ความเร็วในการใช้งานจริง

การทราบค่าความเที่ยงตรงแบบไดนามิกของสปินเดิลของเครื่องมือกลที่ได้รับผลกระทบจากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์การสั่นสะเทือน และความร้อน จะช่วยหาค่าพารามิเตอร์และเงื่อนไขการตัดที่เหมาะสมในการใช้งานจริงได้