OSG

หัวกัดสำหรับการตัดเก็บผิวสุดท้ายของอะลูมิเนียม – PFAL

น้ำหนักเบาด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียม กลุ่มผลิตภัณฑ์กว้างเพื่อรองรับสภาพแวดล้อมการตัดที่หลากหลาย แม้แต่เครื่อง machining center ขนาดเล็ก

 

  • น้ำหนักที่เบาด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียม
  1. ให้ผิวสำเร็จที่ดีเยี่ยม แม้ในการกัดอัตราป้อนสูงโดยใช้ multiple blades และ wiper blade มาตรฐาน
  2. PCD สามารถรีกราวด์เพื่อประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงสุด
  3. เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ  φ25.4 และ φ27 เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานในกลุ่มหัวกัด PFAL φ160
  • มีส่วนประกอบที่จำเป็นเพียงไม่กี่ชิ้น ทำให้การติดตั้งและการจัดการเครื่องมือทำได้ง่าย

Applications


Aluminum Alloy

Lineup


Bore Type (PFAL BORE) φ50~φ160

Data


High efficiency milling on BT30 with PFAL φ160

แบบสอบถาม

Product Name : หัวกัดสำหรับการตัดเก็บผิวสุดท้ายของอะลูมิเนียม – PFAL