Big Daishowa Seiki

Mega Double Power Chuck – หัวจับมิลลิ่งชัคสำหรับกัดงานหนัก

สำหรับกัดงานหนักและความเร็วรอบสูง

วิวัฒนาการของหัวจับ MILLING CHUCK เสมือนหนึ่งหลอมรวมกับสปินเดิลของเครื่องจักร

นัทแนบสนิทสมบูรณ์กับบอดี้


เมื่อขันนัท ขอบล่างของนัทจะประกบกับบอดี้แบบแนบสนิทด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกันของบอดี้ ทำให้ได้ความแข็งแกร่ง สามารถกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่สะท้านแม้เป็นงานกัดหนัก

 

 

ความแข็งเกร็งเพิ่มขึ้น 1.4 เท่า เมื่อรวมกับหน้าสัมผัสสองด้าน

 

 

จ่ายน้ำหล่อเย็นอย่างเสถียร


การปล่อยน้ำหล่อเย็นมีให้เลือกใช้งานได้ 2 รูปแบบ

 

 

ปลอกลดขนาดความเที่ยงตรงสูง

ปลอกลดขนาดความเที่ยงตรงสูงที่จำกัดค่าหนีศูนย์ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด สามารถเลือกใช้ได้ตามวิธีการจ่ายน้ำหล่อเย็น