Big Daishowa Seiki

Mega Synchronized Tapping – หัวจับต๊าปเกลียวแบบซิงโคร

  • ชดเชยข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานแบบซิงโครไนซ์บนเครื่องจักร
  • ปรับปรุงคุณภาพของเกลียวและอายุการใช้งานของดอกต๊าปโดยการลดโหลดที่เกิดจากความผิดพลาดในการซิงโครไนซ์ลงได้กว่า 90%

ภายในติดตั้งกลไกแบบใหม่อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเพื่อชดเชยข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์


ปรับปรุงคุณภาพของเกลียวและอายุการใช้งานของดอกต๊าปด้วยการลดแรงด้านข้างที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์ลงได้สูงถึง 90%

 

เปรียบเทียบผิวต๊าป


การต๊าปเกลียววัสดุที่ยากต่อการตัดด้วยหัวจับแบบคอลเล็ทมักก่อให้เกิดรอยครีบอัดบนพื้นผิวเกลียว MEGA SYNCHRO ช่วยชดเชยข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์และลดภาระโหลดในการตัดให้ต่ำลง จึงได้ผิวงานกัดที่สวย

 

 

ลดแรงด้านข้างที่เกิดขึ้นทั้งการต๊าปเกลียวและชิ้นงาน


เนื่องจากการเบี่ยงเบนของระยะป้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนทิศทางการหมุนจากการหมุนตามเข็มเป็นการหมุนทวนเข็ม หรือเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับระยะพิตช์ของการต๊าปเกลียวเอง จึงมักไม่ประสบความสำเร็จในการซิงโครไนซ์ 100% MEGA SYNCHRO ช่วยลดแรงด้านข้างที่เกิดขึ้นทั้งการต๊าปเกลียวและชิ้นงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเกลียวและอายุการใช้งานของดอกต๊าป

 

 

ข้อแนะนำ: มีหลายกรณีที่การต๊าปเกลียวเป็นกระบวนการสุดท้ายในการขึ้นรูปชิ้นงาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเลือกดอกต๊าปเกลียวที่เหมาะสมเพื่อการต๊าปเกลียวอย่างปลอดภัยสำหรับดอกต๊าปเกลียวแบบซิงโครก็เช่นกัน โปรดระมัดระวัง เนื่องจากดอกต๊าปเกลียวมักแตกหักเสียหาย หรือเกิดรอยเสี้ยนอัดบนพื้นผิวอยู่บ่อยครั้ง

 

ซีรีส์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของการต๊าปเกลียวหลากหลาย ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

 

ความแตกต่างของโหลดในแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์แต่ละผู้ผลิต


ถึงแม้ใช้ความเร็วรอบเท่ากันแต่การเคลื่อนไหวของเครื่องจักรแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันโหลดที่เกิดขึ้นจึงแตกต่างกันไป การใช้ MEGA SYNCHRO กับ MC ของบริษัท A ที่เกิดโหลดสูงที่สุด ทำให้ลดโหลดลงได้อย่างชัดเจน

 

 

ระบบน้ำหล่อเย็นแบบจ่ายผ่านรูกลางพร้อมใช้งานเป็นมาตรฐาน


สามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นทั้งผ่านทางเครื่องมือ และปลายเครื่องมือตัดพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นดอกต๊าปแบบมีรูน้ำมันก็ตาม

 

 

ผลิตสู่ตลาดทั้งไซส์เล็กจนถึงไซส์ใหญ่


<สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก>

 

กลไกการชดเชยความคลาดเคลื่อนช่วยลด

ข้อผิดพลาดในการซิงโครไนซ์และควบคุมความ

เที่ยงตรงของค่าหนีศูนย์แบบไดนามิกที่ความเร็วสูง

ให้คุณภาพของเกลียวที่เสถียร และยืดอายุการใช้งาน

ของการต๊าปเกลียว

ขนาดเกลียว M1-M3

BBT/HSK/ด้ามจับตรง/สำหรับเครื่องกลึงN/C

 

<สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่>

 

ด้วยโครงสร้างพิเศษช่วยลดโหลด ให้การต๊าป

ที่ราบรื่นแม้เกิดทอร์คสูงจากการต๊าปด้วย

ดอกต๊าปขนาดใหญ่

ขนาดเกลียว M20-M36

BBT/DV/HSK/ด้ามจับแบบCK