TRUSCO

Multi vice 80 mm – ปากกาจับชิ้นงาน อเนกประสงค์ ชนิดตั้งโต๊

ปากกาจับชิ้นงาน แบบตั้งโต๊ะ ทำจากเหล็กหล่อ มีความทนทานต่อการใช้งานหนัก เหมาะสำหรับการจับยึดชิ้นงานที่มีรูปทรงแตกต่างกัน

Order code
Product number
Overall length (mm)Width (mm)Height (mm)Mouth width (mm)
490-0847TMBT-802351308080

แบบสอบถาม

Product Name : Multi vice 80 mm – ปากกาจับชิ้นงาน อเนกประสงค์ ชนิดตั้งโต๊