TRUSCO

Multi vice 80 mm – ปากกาจับชิ้นงาน อเนกประสงค์ ชนิดตั้งโต๊

ปากกาจับชิ้นงาน แบบตั้งโต๊ะ ทำจากเหล็กหล่อ มีความทนทานต่อการใช้งานหนัก เหมาะสำหรับการจับยึดชิ้นงานที่มีรูปทรงแตกต่างกัน

Order code
Product number
Overall length (mm) Width (mm) Height (mm) Mouth width (mm)
490-0847 TMBT-80 235 130 80 80