Big Daishowa Seiki

Point Master Series – หัวโพรบตรวจจับตำแหน่งอ้างอิงแบบแมนนวล

การวัดโดยเซ็นเซอร์เป็นปัจจัยกำหนดคุณภาพของกระบวนการถัดไปในการตัดเฉือนโลหะ สามารถช่วยลดเวลาในการหยุดเครื่องลงได้มาก ด้วยการตรวจจับตำแหน่งอ้างอิงอย่างรวดเร็ว

ซีรีส์เซ็นเซอร์แบบสัมผัส 3 มิติ ที่สามารถตรวจจับตำแหน่งที่สัมผัสได้ทันที


 

หัวโพรบแบบสัมผัส 3 มิติ

POINT MASTER PRO

สำหรับเครื่องมือตัดชิ้นงานและเครื่องมือกลทุกประเภท

 

 

 

สำหรับวัสดุที่นำไฟฟ้า

POINT MASTER

สำหรับใช้งานกับเครื่องมือตัดชิ้นงานและเครื่องมือกลที่นำไฟฟ้า