OMRON

Proximity Sensors เซ็นเซอร์ตรวจจับ

Proximity Sensors เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ โดยปราศจากการสัมผัส ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของวัตถุหรือสามารถระบุได้ว่ามีวัตถุใดผ่านเข้ามาในตำแหน่งที่กำหนดไว้หรือไม่

Cylindrical
เซ็นเซอร์แบบทรงกระบอก ใช้การสั่นความถี่สูง ทนความร้อนสารเคมี และกันน้ำได้ดีกว่าเซ็นเซอร์แบบสี่เหลี่ยม มีให้เลือกทั้งรุ่นที่มีฉนวนหุ้มและไม่มีฉนวนหุ้ม

 

 

Rectangular
เซ็นเซอร์แบบสี่เหลี่ยม ใช้การสั่นความถี่สูง มีให้เลือกหลายขนาด เพื่อให้สามารถติดตั้งตรงกับตำแหน่งการ

 

 

Separate Amplifier
เซ็นเซอร์ตรวจจับด้วยการสั่นความถี่สูง ที่แอมพลิฟายเออร์และหัวเซนเซอร์แยกกัน เพื่อลดขนาดและง่ายต่อการปรับใช้

 

Capacitive
เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุที่สามารถตรวจจับวัตถุเป็น “อโลหะ” เช่น ของเหลว และพลาสติก

 

 

Others
เซ็นเซอร์สำหรับการใช้งานพิเศษ เช่น รุ่นระยะไกล และรุ่นบาง สามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับ (Proximity Sensors) ได้

 

 

Accessories
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกัน และขายึด