Mitutoyo

ROCKWELL HARDNESS TESTING – HR-530 SERIES

ใช้งานได้หลากหลายโดยเปิดใช้งานการทดสอบความแข็งแบบ Brinell (แรงเบา) เช่นเดียวกับการทดสอบความแข็งของพลาสติก รวมถึงการทดสอบความแข็งแบบ Rockwell

HR-530 Series เป็นเครื่องทดสอบความแข็งแบบ Rockwell

  • ซีรี่ส์นี้สามารถทดสอบความแข็งของผนังด้านในของวงแหวนได้ ซึ่งเป็นการทดสอบที่ถ้าใช้เครื่องทดสอบความแข็งแบบธรรมดานั้น ต้องตัดวงแหวนออกเป็นชิ้นๆ (ทุกรุ่น.)
  • ซีรีส์นี้ช่วยให้แสดงผลการวิเคราะห์ทางสถิติเป็นตัวเลข เช่น ค่าสูงสุดและต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และการแสดงกราฟิกของแผนภูมิควบคุม Xbar-R และฮิสโตแกรมที่จำเป็นสำหรับการประเมินความแข็ง
  • เมื่อต้องทดสอบชิ้นงานหลายชิ้นที่มีความสูงเท่ากัน ไม่จำเป็นต้องปรับปุ่มควบคุมความสูงของแท่นวางสำหรับชิ้นงานที่สองหรือหลังจากนั้น ทำการทดสอบอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วได้เพียงแค่กดสวิตช์ที่เท้าหรือปุ่ม START บนตัวเครื่องหลัก
  • การใช้กลไกหัวกดแบบโค้งช่วยให้วัดได้ไม่เฉพาะบนพื้นผิวเรียบของชิ้นงานทดสอบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพื้นผิวด้านในของชิ้นงานทรงกระบอกด้วย
  • มีพอร์ตเชื่อมต่อสำหรับสวิตช์เท้าเพื่อให้สามารถใช้เพื่อเริ่มต้นลำดับการทดสอบได้อย่างรวดเร็วและสะดวก นอกเหนือไปจากชุดมาตรฐานของพอร์ตอินเตอร์เฟส SPC, Serial และ USB บนแผงควบคุม นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าข้อมูลจากหน่วย Digimatic