Sumitomo

RSE Series – หัวกัด สำหรับ Stainless และ Exotic alloy

หัวกัด ประสิทธิภาพสูง สำหรับตัดสแตนเลสและโลหะผสมพิเศษ ใช้เม็ดมีดแบบหน้ากว้างชนิด Ground 4 มุม และ M Class 8 มุม สามารถใช้ร่วมกับตัวหัวกัดโดยปรับการออกแบบพื้นผิวและการหาตำแหน่งที่เหมาะสม

TN542 SEC Wave Radius Mill RSE Series

ตัวหัวกัดมีความแข็งแรงและทนทาน

ด้วยการออกแบบเม็ดมีดแบบหน้ากว้าง ช่วยเพิ่มความเเข็งแรงและทนทานสูง

ใช้สำหรับสแตนเลสและโลหะชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับการกัดหยาบของชิ้นส่วนอากาศยาน

สามารถใช้กับเม็ดมีดชนิด Ground 4 มุม และ M Class 8 มุม

นอกจากเม็ดมีดชนิด Ground 4 มุม แล้วยังมีเม็ดมีด M Class 8 มุม ราคาประหยัดให้เลือกอีกด้วย

สามารถใช้ร่วมกันกับตัวหัวกัดได้ โดยปรับการออกแบบพื้นผิวหาตำแหน่งให้เหมาะสม

ใช้เกรด ACS2500/ACS3000 ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่

ACS2500/ACS3000 เป็นเกรดที่พัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เครื่องมือมีอายุการใช้งานที่มั่นคงและยาวนาน