Big Daishowa Seiki

Tool Holder – อุปกรณ์จับยึดเครื่องมือตัด สำหรับเครื่องกลึง NC Lathe

ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องกลึง NC เเละสนับสนุนประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้